لیست اخبار

تاریخعنوان
1402/11/08کارگاه آموزشی کاربرد هوش مصنوعي در مديريت بحران
1402/11/01مدارک کارگاه های آموزشی رویداد
1402/10/12اطلاعیه : نحوه دریافت مدارک رویداد
1402/09/30لینک کارگاه های آموزشی رویداد جهت حضور مشارکت کنندگان
1402/09/29تقویم رویداد
1402/07/16مقام عالی وزارت کشور : رویداد مدیریت بحران ایران قوی کار ارزشمندی است
1402/06/20رئیس سازمان مدیریت بحران کشور: بر لزوم کمک توسعه فناوری در دومین رویداد بین المللی نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی 1402 تاکید کرد
1402/06/20تاکید وزیر کشور بر تلفیق مدیریت دانش و تجربه در بحران
1402/06/20 رئیس شورایعالی مدیریت بحران/ آیت‌الله رئیسی: پیش‌بینی، پیشگیری و مواجهه به موقع و مناسب با حوادث طبیعی ضروری است
1402/06/20سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری در خصوص
1401/06/17آغاز فعالیت دبیرخانه دائمی دومین رویداد بین المللی نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی 1402