مدارک کارگاه های آموزشی رویداد

تاریخ ثبت: 1402/11/01

 

    لیست کارگاه های آموزشی مدیریت  بحران

 

1-  آشنایی با قانون مدیریت بحران کشور و اسناد مرتبط

 

2- توسعه سامانه برخط پیش بینی هیدرولوژیکی سیلاب مطالعه مورد اصفهان

 

3- ارزیابی آسیب پذیری شبکه انتقال نیروی برق کشور در برابر مخاطره فرونشست

 

4- اصول و مباني اطلاع‌رسانی در شرايط اضطراری

 

5- استفاده از قابلیت سنجش از دور به منظور پایش فرونشست کشور

 

6- نقش سازمان های مردم‌نهاد در مديريت بحران

 

7- فرآیند مدیریت و کنترل سیلاب در وزارت نیرو

 

8- برنامه ریزی در بحران و سوانح

 

9- تشکیل و هدایت تیم های واکنش سریع

 

10- مدیریت پیک مصرف برق

 

11- مدیریت بحران و تامین آب شرب ( نمونه مورد کلانشهر تهران و مشهد)

مدیریت بحران تامین شرب کلانشهر مشهد /مخازن اضطراری تامین آب شرب در شرایط اضطراری شهر تهران

 

12- تاب آوری اجتماعی در حوادث: با تاکید بر تجربه ریزگرد و حادثه قطعی برق استان خوزستان

 

13- آشنایی با سامانه های هشدار سیل در ایران

 

14- صنعت بیمه،افزایش ایمنی و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و انسان ساخت

 

15- سامانه های پیش بینی و هشدار مخاطرات اب و هوا

 

برای دریافت به سایت : https://certonline.ir مراجعه نمایید

 

جهت دریافت گواهی ابتدا اختصار مشخص شده و شماره کارگاه به صورت IDME-1 نوشته شود و پس از شماره کارگاه بدون فاصله کدملی خود را وارد کنید برای دریافت گواهینامه هر کارگاه ها با تغییر شماره کارگاه با تکرار مراحل فوق امکان دریافت گواهینامه میسر می باشد. 

گواهینامه ای که دارای شناسه استعلام از سایت certonline.ir نباشد فاقد اعتبار است.