نشست های تخصصی راهبردی با تمرکز بر بررسی موضوعات کلیدی به روز مخاطرات و سوانح طبیعی کشور با حضور نخبگان،صاحب نظران، نمایندگان دستگاه های اجرایی و سیاستگذار ملی و استانی از جمله بخش های برجسته دومین رویداد نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی 1402   خواهد بود که در 7  پنل مجزا در راستای تحقق برنامه های دولت مردمی ایران قوی در حوزه مدیریت بحران برگزار خواهد شد.

 

این بخش از رویداد با رویکرد سخنرانی و بحث و چالش در حوزه های ذیل برگزار خواهد گردید:

 

1- حوزه تخصصی بهداشت و درمان :  (روز اول ساعت 13 الی 14.50 )

مشارکت و سخنرانی وزیر بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، معاونت بهداشت ،  معاونت درمان و اورژانس کشور ،  رئیس جمعیت هلال احمر ج ا ا ، رئیس سازمان امداد نجات ، نخبگان و اساتید دانشگاه و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، مدیران استانی؛

2- حوزه تخصصی وزارت نیرو: (روز اول ساعت 15.10 الی 17 )

 مشارکت و سخنرانی وزیر نیرو ، معاونین و مدیران ارشد وزارت نیرو، رئیس پژوهشگاه نیرو، نخبگان و اساتید دانشگاه و اعضای کمیسیون های ذینفع مجلس شورای اسلامی در حوزه تخصصی نیرو، مدیران استانی؛

3- حوزه تخصصی راه و شهرسازی: (روز دوم ساعت 9 الی 12 )

مشارکت و سخنرانی وزیر راه و شهرسازی،معاونین و مدیران ارشد وزارت راه وشهرسازی، شهردار تهران، رئیس بیناد مسکن انقلاب اسلامی، رئیس مرکز تحقیقات راه ، مسکن وشهرسازی، نخبگان و اساتید دانشگاه و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، مدیران استانی؛

4- حوزه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی (روز دوم ساعت 13  الی 14.52 )

مشارکت و سخنرانی وزیر جهاد کشاورزی ، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ، معاونین و مدیران ارشد وزارت ، نخبگان و اساتید دانشگاه و اعضای کمیسیون های ذینفع مجلس شورای اسلامی، مدیران استانی؛

 

5-  حوزه تخصصی صنعت نفت (روز دوم ساعت 15.10 الی  17 )

مشارکت و سخنرانی وزیر نفت ، رئیس شرکت ملی نفت ایران ، معاونین و مدیران ارشد وزارت ، نخبگان و اساتید دانشگاه و اعضای کمیسیون های انرژی مجلس شورای اسلامی، مدیران استانی؛

6- حوزه تخصصی نیرو های مسلح : (روز سوم ساعت 9 الی 12 )

مشارکت و سخنرانی فرماندهان سپاه / ارتش/ فراجا ، ، معاونین و مقامات ارشد لشگری و نظامی ، نخبگان و اساتید دانشگاه و اعضای کمیسیون های ذینفع مجلس شورای اسلامی، مدیران استانی؛

 

7- حوزه تخصصی وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران کشور : (روز سوم ساعت 9 الی 12 )

مشارکت و سخنرانی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ،معاون عمران وزارت کشور،رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، استانداران ، معاونین و مدیران ارشد وزارت ، نخبگان و اساتید دانشگاه و اعضای کمیسیون های ذینفع مجلس شورای اسلامی، مدیران استانی؛

 

به اطلاع مشارکت کنندگان و مخاطبان ارجمند میرساند این لیست تا 5 روز قبل از برگزاری بروز رسانی خواهد شد .

با تشکر 

دبیرخانه رویداد