پژوهشگران گرامی، نحوه ارائه مقاله خود را از طریق  پنل کاربری گزینه وضعیت مقالات مشاهده نمایید.

 

مقالات پوستر: براساس فرمت مشخص شده در یک صفحه با ابعاد کاغذ A2 رنگی چاپ نموده و در روز افتتاحیه باهماهنگی دبیرخانه در محل مشخص شده نصب نمایید. 

 

 مقالات سخنرانی : فایل را براساس فرمت معین شده تهیه نموده و برای رایانامه دبیرخانه ارسال کنید و یک نسخه همراه خود داشته باشید.


 
برای دریافت فرمت روی تصویر کلیک کنید