شرکت گرامی شرکت کنندگان ارجمند خواهشمند است جهت تسریع در امور اجرایی دبیرخانه به تاریخ های مهم رویداد توجه داشته باشید
 

زمان برگزاری رویداد

4 الی 6دی ماه 1402

آغاز زمان ثبت نام بخش های رویداد

(کنفرانس علمی نمایشگاه کارگاه آموزشی و جشنوراه فرهنگی)

8 مهر ماه 1402

آخرین زمان ارسال مقاله و اثرات فرهنگی

28 آذرماه 1402

آخرین زمان ثبت نام رویداد

28 آذر ماه 1402

زمان تحویل غرفه ها نمایشگاه

2 دی ماه 1402