بسمه تعالی  

با استعانت از خداوند متعال ' سازمان مدیریت بحران کشور '  با مشارکت و حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی'  دومین کنفرانس سالانه علمی مدیریت بحران ایران قوی ' را در جنب دومین رویداد نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی 1402  برگزار خواهد نمود. باتوجه به اهمیت موضوع و همچنین نقش سازنده آن در جامعه، دبیرخانه اجرایی انتظار دارد این کنفرانس با مشارکت متولیان این امر که در یک طیف گسترده و مرتبط با زنجیره طراحی، برنامه ریزی، مدیریت و اجرا اعم از مسئولین، متخصصین، مهندسین، کارشناسان و صاحب نظران می باشد برگزار گردد. تا با ارائه جدیدترین مقالات و دستاوردهای علمی و تجربی روز دنیا توسط پژوهشگران و محققین در راستای ارتقای سطح علمی با هدف افزایش توسعه و ترویج علوم و در نهایت افزایش بهره وری و نهایتا توسعه همه جانبه و صحیح نظام مدیریت بحران کشور استوار برداریم.

تاکنون گردهمائی های متعددی  پیرامون مسائل مختلف مدیریت بحران در کشورمان برگزار شده است؛ اما با توجه به اهمیت موضوع توسعه دانش  و فناوری ، ضرورت تبادل اطلاعات صاحب نظران این حوزه، تیم برگزارکننده با هدف ايجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارایۀ دستاوردهای پژوهشی و علمی انديشمندان، پژوهشگران و دست‌اندرکاران حوزه های مختلف مدیریت بحران کنفرانس فوق را برگزار خواهد کرد.

رویکرد دبیرخانه علمی و اجرایی در برگزاری این برنامه، جلب مشارکت تمامی مراکز علمی و حرفه ای، تعامل با دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها، انجمن های ملی و بین المللی مرتبط و دعوت از صاحبنظران برجسته با هدف تعامل علمی از یک سو و افزایش خودباوری علمی در کشور، تمرکز بر مسائل و چالشهای روز در مدیریت بحران برای مسئولین می باشد.

  لذا در همین راستا دبیرخانه دائمی (رویداد) کنفرانس سالانه مدیریت بحران سازمان مدیریت بحران کشور از کلیه انديشمندان، پژوهشگران و دست‌اندرکاران علمی و سیاستگذاری و اجرایی حوزه های مختلف مدیریت بحران  و علوم و صنایع وابسته برای شرکت در این کنفرانس با محوریت زیرساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقای نظام مدیریت بحران کشور دعوت به عمل می آید.

 

              ثبت نام و ایجاد پنل                         ورود به پنل و ارسال مقاله                         راهنمای نگارش مقالات