مدرک رسمی ملی صادره از سازمان مدیریت بحران کشور 

 

طبق هماهنگی صورت گرفته توسط دبیرخانه رویداد به اطلاع میرساند :

1-      برای تمامی شرکت کنندگان در این رویداد به صورت مجزا گواهی نامه حضور به دو صورت فارسی و انگلیسی صادر خواهد شد.

2-      برای تمامی غرفه داران نمایشگاه به صورت مجزا گواهی نامه حضور به دو صورت فارسی و انگلیسی صادر خواهد شد.

3-        برای تمامی مقالات پذیرفته شده به صورت مجزا گواهی نامه حضور به دو صورت فارسی و انگلیسی صادر خواهد شد.

4-        در صورت درخواست شرکت کنندگان از مراجع معتبر بین المللی  گواهی نامه رسمی با مهر و هولگرام صادر خواهد شد .

5-        برای شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی به صورت مجزا گواهی نامه حضور به دو صورت فارسی و انگلیسی صادر خواهد شد.

6-        برای شرکت کنندگان در رویداد استارت آپی دانش بنیان / مانور/ جشنواره فرهنگی هنری / نشست های تخصصی نیز به صورت مجزا گواهی نامه حضور به دو صورت فارسی و انگلیسی صادر خواهد شد.

 

خاطر نشان می سازد تمامی مدارک صادره شده دارای مهر و امضای رسمی/ سربرگ/ شماره / تاریخ/ مرجع صادرکننده/شناسه استعلام اختصاصی از سازمان مدیریت بحران کشور می باشند که به دو صورت فیزیکی و آنلاین در سطح ملی صادر خواهند شد.