مهمترین اهداف رویداد سالانه عبارتند از:

1.        تحقق سياست هاي كلي نظام مصوب مقام معظم رهبري مبنی بر گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، به منظور شناسایی و کاستن از خطرات

2.        فراهم سازی زیرساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری، ترویج و توسعه فرهنگ فن آفرینی، پژوهش ، خلاقیت و نوآوری در نظام مدیریت بحران کشور

3.        معرفی پژوهشگران و  فن آفرینان حوزه مدیریت بحران کشور به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

4.        ایجاد فضای تعامل میان فعالان عرصه های مختلف صنعتی، فن آفرینی -  سرمایه گذاران و فعالان علمی در قالب نمایشگاه تخصصی

5.        ارتقای آموزش و پژوهش و بهره گیری از فناوری های نوین و دانش بومی برای تحقق نظام مدیریت بحران اثربخش و آینده نگر

6.         تقویت نظام مستندسازی تجربیات، درس آموخته ها و دستاوردهای علمی و فناوری مدیریت بحران؛

7.        گسترش و حمایت از تحقیقات، مطالعات، توسعه فناوری و بسترسازی جهت نوآوری های مرتبط در نظام مدیریت بحران با تأکید بر استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان؛

8.        تقویت درک خطر حوادث و سوانح در تمام سطوح سازمانی و اقشار جامعه از طریق آموزش

9.         ایجاد ظرفیت لازم جهت اقدامات فرهنگی-ترویجی و آموزشهای همگانی و تخصصی بهره گیری از ظرفیت مراکز علمی، دانشگاه ها، نهادهای غیردولتی و تشکلهای مردم نهاد