Workshop Banner

معرفی کارگاههای آموزشی - تخصصی

در راستای ارائه خدمات بیشتر و به روزرسانی دانش شرکت کنندگان گرامی، برگزاری دهها کارگاه آموزشی-تخصصی با تمرکز بر موضوعات کلیدی و به روز مخاطرات کشور ایران، با هدف آموزش، انتقال دانش بین المللی و تبادل تجربه ذینفعان داخلی در حوزه های مدیریت شرایط اضطراری و بحران، از جمله روندهای کاربردی خواهد بود که یکی از جمله بخش های برجسته «رویداد ملی مدیریت بحران قوی ۱۴۰۱» محسوب می شود.

پنل عنوان کارگاه های تخصصی مرجع برگزار کننده هزینه ثبت نام (هزار تومان)
حضوری مجازی
پنل شماره ۱
۲۵ بهمن ۱۴۰۱
ساعت ۱۳ لغایت ۱۵
(۱) آشنایی با قوانین و ساختارشناسی مدیریت بحران کشور سازمان مدیریت بحران کشور
پژوهشکده سوانح طبیعی
۲۰۰ ۱۳۰
(۲) مدیریت ریسک و ارتقای تاب آوری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران ۲۴۰ ۱۷۰
(۳) آشنایی با سامانه فرماندهی حادثه ICS وزارت نفت ۲۳۰ ۱۶۰
(۴) گردوغبار و بحران آلودگی هوا سازمان حفاظت محیط زیست ۲۵۰ ۱۸۰
(۵) فرونشست و حرکات پوسته ای وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
۲۳۰ ۱۶۰
(۶) نظام بیمه ای، مشوق ها و حمایت های دولتی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲۳۰ ۱۶۰
پنل شماره ۲
۲۵ بهمن ۱۴۰۱
ساعت ۱۵ لغایت ۱۷
(۷) آشنایی با روش های ارزیابی خسارت بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ۲۰۰ ۱۳۰
(۸) مدیریت تشکل های مردمی، نیروهای جهادی و داوطلب سازمان مدیریت بحران کشور ۲۴۰ ۱۷۰
(۹) مدیریت رسانه و افکار عمومی سازمان صدا و سیما ۲۴۰ ۱۷۰
(۱۰) پاسخ نظام سلامت در مخاطرات طبیعی (سیل/زلزله) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان اورژانس کشور
۲۴۰ ۱۷۰
(۱۱) فناوری های نوین در بازسازی انجمن صنفی انبوه سازان مسکن تهران ۲۱۰ ۱۴۰
(۱۲) آشنایی با سامانه فرماندهی حادثه EOP-EOC سازمان مدیریت بحران کشور
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
۲۵۰ ۱۸۰
پنل شماره ۳
۲۶ بهمن ۱۴۰۱
ساعت ۹ لغایت ۱۲
(۱۳) اقدامات امدادی و پیشگیری و عملیات میدانی اطفای حریق هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۲۰۰ ۱۳۰
(۱۴) تصمیم گیری در شرایط اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران ۲۰۰ ۱۳۰
(۱۵) طراحی مانورهای شرایط اضطراری سازمان مدیریت بحران کشور ۲۵۰ ۱۸۰
(۱۶) اقدامات اورژانسی در آسیب های ناشی از تهدیدات پرتویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان اورژانس کشور
۲۲۰ ۱۵۰
(۱۷) بررسی تأثیرات تغییرات اقلیمی بر کشور از منظر هواشناسی با تأکید بر پدیده خشکسالی وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواشناسی کشور ۲۱۰ ۱۴۰
(۱۸) فناوری های نوین در امداد نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ۲۱۰ ۱۴۰
پنل شماره ۴
۲۶ بهمن ۱۴۰۱
ساعت ۱۳ لغایت ۱۵
(۱۹) مدیریت شرایط اضطراری حوزه آب وزارت نیرو ۲۴۰ ۱۷۰
(۲۰) اسکان موقت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۲۲۰ ۱۵۰
(۲۱) علت یابی حادثه و مستندسازی دانشگاه خوارزمی ۲۵۰ ۱۸۰
(۲۲) پاسخ نظام سلامت در مخاطرات طبیعی (احیا قلبی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان اورژانس کشور
۲۳۰ ۱۶۰
(۲۳) شاخص های حریق و انفجار DOW سازمان مدیریت بحران کشور ۲۵۰ ۱۸۰
(۲۴) مخاطره شناسی (آشنایی با مخاطرات، اولویت بندی، ارزیابی، خطر و آسیب شناسی) سازمان مدیریت بحران کشور
پژوهشکده سوانح طبیعی
۲۳۰ ۱۶۰
پنل شماره ۵
۲۶ بهمن ۱۴۰۱
ساعت ۱۵ لغایت ۱۷
(۲۵) آشنایی با قوانین و ساختارشناسی مدیریت بحران کشور سازمان مدیریت بحران کشور ۲۰۰ ۱۳۰
(۲۶) ارزیابی مانورهای شرایط اضطراری سازمان مدیریت بحران کشور ۲۵۰ ۱۸۰
(۲۷) باز توانی روحی پس از مخاطرات معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲۲۰ ۱۵۰
(۲۸) مدیریت شرایط اضطراری حوزه برق وزارت نیرو ۲۴۰ ۱۷۰
(۲۹) آشنایی با روش های ارزیابی خسارت حوزه مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۲۳۰ ۱۶۰
پنل شماره ۶
۲۷ بهمن ۱۴۰۱
ساعت ۹ لغایت ۱۲
(۳۰) مدیریت و مهندسی آواربرداری پس از بحران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۲۵۰ ۱۸۰
(۳۱) آشنایی با سامانه های پیش بینی و هشدار سیل وزارت راه و شهرسازی
سازمان هواشناسی کشور
۲۱۰ ۱۴۰
(۳۲) هوشمند سازی برای پیش آگاهی و مدیریت حین بحران با کمک سامانه ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۱۰ ۱۴۰
(۳۳) استانداردهای اعتباربخشی مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان ها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان اورژانس کشور
۲۰۰ ۱۳۰
(۳۴) ملاحظات امنیتی در بحران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۲۱۰ ۱۴۰

شرایط و قوانین و سایر توضیحات:
 • تمامی تعرفه ها برحسب هزار تومان (ده هزار ریال) است؛
 • لیست کارگاهها تغییر خواهد کرد و پیوسته بروزرسانی خواهد شد، جهت کسب اطلاع در خصوص کارگاههای جدید به صورت منظم به این برگه مراجعه نمایید؛
 • به دلیل همزمانی کارگاههای هر پنل، متقاضیان می بایست صرفاً در یک کارگاه از هر پنل ثبت نام نمایند؛
 • برای شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی که متقاضی گواهینامه باشند، امکان صدور گواهینامه شرکت در کارگاه به دو صورت فارسی و انگلیسی وجود دارد؛
 • گواهینامه های فیزیکی صادره دارای مهر و امضای رسمی، سربرگ، شماره، تاریخ، مرجع صادرکننده، شناسه استعلام اختصاصی از « سازمان مدیریت بحران کشور» می باشند؛
 • در صورت درخواست شرکت کنندگان علاوه بر گواهینامه سازمان مدیریت بحران کشور، « گواهینامه رسمی از مراجع معتبر بین المللی با مهر و هولگرام» نیز صادر خواهد شد؛
 • در صورتیکه صرفاً با هدف آشنایی با مطالب کارگاه در آن شرکت می کنید و قصدی برای دریافت گواهینامه ندارید، می توانید تنها در کلاسها شرکت نمایید و گواهینامه دریافت نفرمایید. هزینه صدور گواهینامه ۹۰ هزار تومان است که در صورت عدم تقاضا از هزینه دوره کسر خواهد شد؛
 • در صورتیکه امکان حضور فیزیکی در کارگاهها را ندارید، می توانید از طریق وبینار به صورت مجازی در این دوره ها شرکت نمایید. هزینه حضور فیزیکی در کارگاهها ۷۰ هزار تومان است که در صورت حضور مجازی از هزینه دوره کسر خواهد شد؛
 • ثبت نام الکترونیکی کارگاهها از طریق نشانی http://idmevent.ir/kargah قابل انجام می باشد و پرداخت آنلاین جهت ثبت نام نهایی فعال است. انجام ثبت نام الکترونیکی بعد از ثبت نام کاغذی الزامی است؛
 • در راستای هماهنگی و برنامه ریزی اجرایی رویداد ملی مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱ نسبت به پرداخت هزینه های کارگاهها به حساب شماره ۳۱۰۰۰۲۸۰۴۴۵۳۸ نزد بانک سپه – تهران، شعبه مشاهیر متعلق شرکت مهندسی توسعه کی نیک نام فناور (مرکز همایش مهندسی توسعه) با شماره شبا IR۷۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۳۱۰۰۰۲۸۰۴۴۵۳۸ اقدام نموده و تصویر آن برای دبیرخانه اجرایی ارسال نمایید؛
 • به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد؛
 • مبالغ دریافتی به صورت متمرکز دریافت شده و از آنجا که امکان شناسایی و عودت وجود ندارد به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد؛


ثبت نام در کارگاهها

متقاضیان محترم پس از مطالعه شرایط و برنامه های رویداد، می توانند از طریق تکمیل فرم های لازم و پرداخت هزینه های مربوطه اقدام به ثبت نام در « کارگاه های آموزشی-تخصصی رویداد ملی مدیریت بحران قوی ۱۴۰۱» نمایند.

چنانچه نیاز به اطلاعات بیشتری دارید و یا اینکه سوال و ابهامی در خصوص رویداد دارید، دبیرخانه اجرایی مفتخر است پاسخگوی شما باشد. جهت ارتباط با دبیرخانه اجرایی به صفحه « ارتباط با دبیرخانه» مراجعه نمایید.

ثبت نام در کارگاه

پوستر کنفرانس

آمار بازدید

 • افراد آنلاین 2
 • بازدید امروز 48
 • بازديد دیروز 29
 • کل بازدید 8001