اعضای کمیته علمی رویداد

(ضمن تقدیر از همکاری ارزشمند اعضای فرهیخته کمیته علمی ترتیب لیست ذیل دارای هیچگونه سطح بندی خاصی نمی باشد)

1.     دکتر محمد حسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور

2.      مهندس نژاد جهانی، معاونت فنی و هماهنگی بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور

3.      دکتر رضا کریمی، معاون کنترل و هماهنگی پاسخ سازمان مدیریت بحران کشور

4.      دکتر رسول حسام ، معاونت هماهنگی پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان مدیریت بحران کشور

5.      مهندس مهدی نادری، مدیرکل حوزه ریاست ، سازمان مدیریت بحران کشور

6.       مهندس بهنام فرجی ، مدیر کل دفتر نظارت و مدیریت بر عملکرد سازمان مدیریت بحران کشور

7.      دکتر احسان علی پوری، مدیرکل دفتر تحقیقات و آینده پژوهی سازمان مدیریت بحران کشور

8.      دکتر امیرحسین گرکانی، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی

9.      دکتر علی نصیری، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

10.  دکتر رحیم سرور، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

11.  دکتر حسین ظفری، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) 

12.  دکتر کرامت الله زیاری ، رئیس دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

13.  دکتر مجید فخری ، رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

14.  دکتر علیرضا شهیدی، رئیس سازمان زمین‌شناسی کشور

15.  دکتر محمدحسن بازیار، رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله

16.  دکتر مهدی زارع ، عضو هیئت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله

17.  دکتر عبدالرضا سروقد مقدم، عضو هیئت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله

18.  دکتر مرتضی بسطامی، عضو هیئت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله

19.  دکتر محمدرضا حاتمی، رئیس مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

20.  دکتر مرادی، عضو هیئت علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

21.  دكتر حميد رضا خانكه ، رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

22.  دکترسحر تاج‌بخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور

23.  دکتر ضیاء الدین شعاعی، استاد پژوهشکده خاک و آبخیز داری

24.  دکترمحمدمهدی حیدری، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

25.  دکتر  علی بیت الهی ، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

26.  دکتر بهروز کاری عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

27.  دکتر فاطمه زاهد، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

28.  دکتر حمزه شکیب ، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

29.  مهندس امید رضا ریاحی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان

30.  دکتر مهدی روانشاد نیا ، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان

31.  مهندس مهدی محرمی ، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان

32.  دکتر داوود نیک کامی، رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

33.  دکترروانبخش شیردم، پژوهشــکده محیـط زیـست و توسـعه پایدار

34.  دکتر عباسعلی نوبخت، رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

35.  دکتر پیرحسین کولیوند ، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

36.  دکتر مهراب شریفی سده، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

37.  دکتر حمیدرضا اسکاش، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

38.  مهندس ایرج رهبر، رئیس انجمن صنفی انبوه سازان مسکن تهران

39.  مهندس رامین گوران، دبیر انجمن صنفی انبوه سازان مسکن تهران

40.  مهندس مهدی زرقانی، بازرس انجمن صنفی انبوه سازان مسکن تهران

41.  دکتر حسن نظر زاده دباغ ، دبیر انجمن صنفی سیستم  ساختمانی سبک فولادی (LSF)

42.  مهندس عبدالرضا فرید نائینی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و فن‌آوران صنعتی ساختمان

43.  مهندس جعفر قرائتی ستوده دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان

44.  علی درویشی بلورانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه تهران

45.  دکتر سید عباس رجایی، عضو هئیت علمی دانشگاه تهران

46.  دکتر سعید زنگنه ، عضو هئیت علمی دانشگاه تهران

47.  دکترعلیرضا نور پور، رئیس دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران 

48.  دکتر سعید گیوه چی ، عضو هیئت علمی گروه سوانح دانشگاه تهران

49.  دکتر علیرضا پرداختی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

50.  دکتر امیر هوشنگ احسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

51.  دکتر علیرضا رضایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

52.  دکتر تکتم شهریاری ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

53.  مهندس مرتضی جعفری ، عضو هیئت علمی پژوهشکده سوانح طبیعی 

54.  دکتر سعید محمد صبوری ، عضو هیئت علمی پژوهشکده سوانح طبیعی

55.  دکتر فاطمه فلاحتی ، عضو هیئت علمی پژوهشکده سوانح طبیعی

56.  دکتر محمد رضا سقراط ، عضو هیئت علمی پژوهشکده سوانح طبیعی

57.  مهندس علی ساکت، عضو هیئت علمی پژوهشکده سوانح طبیعی

58.  دکتر قباد بهزادی پور ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

59.  دکتر عباس علی پور ، عضو هیئت دانشگاه جامع امام حسین (ع)

60.  مهندس سید اعتضاد مقیمی ، مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو

61.  دکتر حسین آهنی ، مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی

62.  مهندس احمد باهوش، مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی

63.  مهندس امید معرفیان فرد، پژوهشگر دکترا محیط زیست دانشگاه تهران، واحد HSE مجتمع گاز پارس جنوبی

64.  دکتر صادق خانی علی اکبری ، کارخانجات مخابراتی ایران

65.  دکتر مهدی نوری، مدیر مسئول نشریه مدیریت بحران دانشگاه صنعتی مالک اشتر 

66.  مهندس علی اکبر کریمی نیک، رئیس HSE پتروشیمی مروارید

67.  دکتر شهرام چرخان، پژوهشگر دکترا دانشگاه تهران

68.   دکتر جعفر میعادفر ، رئیس سازمان اورژانس کشور

69.   دکتر محمد سرور، معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور

70.   دکتر حسن نوری ساری، معاون آموزش همگانی، مهارتی و اعتبار بخشی اورژانس کشور

71.   دکتر شیوا یوسفیان،مدیر کل امور حوادث و بلایا ، اورژانس کشور

72.  دکتر حسن حسینی امینی، پژوهشگر مدیریت بحران

73.  دکتر علیرضا آشفته، رئیس هیئت امنا پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی

74.  مهندس امیر مسعود نیکوکار، پژوهشگر حوزه مهندسی و مدیریت شهری

75.  مهندس مهراد حاجیان زیدی، پژوهشگر دکترا دانشگاه تهران

76.  دکتر بهروزی، معاون اجرایی پژوهشکده علوم دریایی دانشگاه تهران  

77.  مهندس مهدی خوش وطن، پژوهشگر دکتر مهندسی سازه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

78.  مهندس محسن درا ، پژوهشگر دکترا مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران 

79.  دکتر سید حسن رسولی، پژوهشگر برنامه ریزی شهری

80.  دکتر افشین یگانه، هیئت علمی دانشگاه هلال احمر ج.ا.ا

81.  مهندس سجاد جلیلیان، پژوهشگر دکترا مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران