به کلیه ذینفعان دولتی و بخش خصوصی ، شرکت های فعال و علاقه‌مند در زمینه‌ی مدیریت بحران

با سلام

احتراما، بدینوسیله ....... ((.....)) به نمایندگی سرکار خانم .. ( مدیرعامل) با شماره تماس ..... به عنوان همکار ارائه خدمات اقامت، گردشگری، حمل و نقل (تور) دومین رویداد بین المللی نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی 1402 ، معرفی می گردد.

 امید است همکاری با شرکت مذکور، زمینه ارائه خدمات ارزنده ای را برای مشارکت کنندگان در رویداد فراهم آورد.