رئیس سازمان مدیریت بحران کشور: بر لزوم کمک توسعه فناوری در دومین رویداد بین المللی نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی 1402 تاکید کرد

تاریخ ثبت: 1402/06/20

 

 دکتر محمد حسن نامی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور بر لزوم توسعه فناوری در دومین رویداد بین المللی نمایشگاه مدیریت بحران ایران قوی 1402تاکید کرد.

دکتر نامی ضمن تاکید بر لزوم ارتباط موثر و فعال سازمان بحران کشور با دانشکاه ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور گفت : نظام مدیریت بحران  کشور امروز بیش از هرچیزی به توسعه فناوری های نوین و پیشرفته نیازمند است و این امر محقق نخواهد گردید مگر با ارتباط موثر و فعال با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور.

 

در پایان رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و رئیس رویداد گفت : امید است برگزاری دومین رویداد بین المللی نمایشگاه مدیریت بحران ایران قوی 1402 بتواند گامی رو به جلو برای رشد و توسعه دانش و فناوری  در راستای ارتقاء مدیریت بحران کشور باشد. همچنین انتظار می رود با مشارکت و همکاری تمامی دستگاه های اجرایی، علمی، صنعتی، صنفی، تشکل های مردمی و جهادی و دیگر سازمان ها ذی نفع در حوزه مدیریت بحران گام بلندتری برای نیل به این هدف برداشته شود.