مقام عالی وزارت کشور : رویداد مدیریت بحران ایران قوی کار ارزشمندی است

تاریخ ثبت: 1402/07/16

 به گزارش روابط عمومی دومین رویداد بین المللی مدیریت بحران ایران قوی 1402 در جلسه ستاد ملی پیشگیری ، فرماندهی و پاسخ به بحران  مورخ 16 مهر ماه 1402 که در محل وزارت کشور برگزار گردید ، دکتر احمد وحیدی وزیر محترم کشور ضمن بیان اینکه رویداد مدیریت بحران ایران قوی کار ارزشمندی است، بر مشارکت و حضور دستگاه های اجرایی کشور در برگزاری دومین رویداد بین المللی مدیریت بحران ایران قوی 1402 تاکید کردند.